НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

В периода от 15.03.2021 г. до 15.04.2021 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2020/2021 година могат да бъдат изтеглени както следва:

  • За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика –  Деца до 7 години.
  • За учениците – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика – Ученици;
  • За децата до 7-годишна възраст от подготвителните групи – ПДГ в училищата – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика – Ученици.

Забележка: В училищата, където няма деца от ПДГ бланките за тях не се попълват.

Медицинските специалисти от детските заведения и училищата да предоставят попълнените схеми в периода 08.04.2021 г. - 09. 04. 2021 г., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична РЗИ, ул. “Враня” № 20, етаж ІV, стая 402.

При невъзможност за предоставяне на попълнените схеми на място в Столична РЗИ, същите да се изпратят на електронен адрес [email protected], но не по-късно от 15.04.2021 г.