НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

               В периода от 10.03.2022 г. до 15.04.2022 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2021/2022 година могат да бъдат изтеглени както следва:

  • За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, сектор Деца до 7 години.
  • За учениците – рубрика - Промоция и профилактика, сектор Ученици;
  • За децата под 7-годишна възраст от подготвителните групи – ПДГ в училищата – рубрика - Промоция и профилактика, сектор Ученици.

Забележка: В училищата, където няма деца от ПДГ бланките за тях не се попълват.

                Mедицинските специалисти от детските и учебните заведения могат да изпратят коректно попълнените бланки на електронен адрес: pb@srzi.bg или на място на 18.04.2022 г. и 19.04.2022 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в сградата на Столична РЗИ, ул. „Враня“ № 20, етаж ІV, стая 402.

                Крайният срок за подаване на попълнените схеми за анализ е 20.04.2022 г. След тази дата отчети няма да бъдат приемани.

                Допълнителна информация може да получите от Мери-Лин Крачунова, старши инспектор в отдел „Интегрирана профилактика“ на телефон 02/81-30-478.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.