Кампания на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Кампания на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

 

 

Днес, 21 март, Министерство на здравеопазването стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19, като инициативата е под мотото „+ мен“. Стратегическата цел на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските граждани в резултат от COVID-19. Кампанията е в изпълнение на заложените мерки в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен с Решение на Министерския съвет на 14 януари тази година. Повече информация може да намерите на адрес: www.плюсмен.бг

Актуализирана брошура за децата, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция

Женското здраве, COVID-19 и ваксините срещу SARS-CoV-2

Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

COVID-19 и ваксинацията при страдащите от нервни заболявания

Хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция

Сърдечно-съдови усложнения и ваксинацията срещу COVID-19

Дългосрочни последици за здравето след COVID-19

Възможни ваксинационни схеми