Изменение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 15.03.2021 г.

Изменение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 15.03.2021 г.