Издадена Заповед на министъра на здравеопазването, във връзка с промяна на задължителната изолация

Издадена Заповед на министъра на здравеопазването, във връзка с промяна на задължителната изолация