Информация за работното време на имунизационни пунктове, които работят с интернет платформата за записване на граждани за ваксинация срещу COVID-19

Информация за работното време на имунизационни пунктове, които работят с интернет платформата за записване на граждани за ваксинация срещу COVID-19