Информация до всички лечебни заведения за имунизация срещу COVID-19 на чужденци с предоставена временна закрила

Информация до всички лечебни заведения за имунизация срещу COVID-19 на чужденци с предоставена временна закрила