ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ СТОЛИЧНА РЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ СТОЛИЧНА РЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ