НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2014 - 2020

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 г.

Регионален координатор за гр. София

Масов универсален неонатален слухов скрининг

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

Експертни комисии

Биохимичен скрининг