Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в СБАЛАГ „Майчин дом“

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 г.

Регионален координатор за гр. София

Масов универсален неонатален слухов скрининг

Експертни комисии

Биохимичен скрининг