ЛЗ за болнична помощ

ДОКЛАДИ от КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: трихинелоза

Уважаеми колеги,


Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира. Ежегодно с настъпването на есенно – зимния и ловен сезон за едър дивеч настъпва пика за трихинелозата, която е хелминтозооноза, заемаща водещо място сред паразитните заболявания в страната.

(виж целия текст) 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация за разпространението на кърлежи и насекоми с медицинско значение в страната.

Уважаеми колеги,

На основание писмо на МЗ №33-08-21 от 14.05.2018 г. с цел поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози, Ви информирам:

(виж целия текст) 

Анализ на НЦЗПБ за разпространение на вектори на инфекциозни болести в нашата страна

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Указания във връзка с издаване на медицински бележки на ученици.

Писмо 04-14-874-1/20.07.2017 г.

Писмо 04-14-960-1/11.08.2017 г.

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.

Уважаеми колеги,

През последните месеци на 2015 г. и до сега Центърът за контрол на заболяванията – САЩ и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм, съобщават за увеличаване броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения, свързани със Зика вирусна инфекция в различни държави в Южна Америка и Карибския басейн.

(виж целия текст)

 

До ръководителите на лечебни заведения

Относно: Неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на сифилис
 

Уважаеми госпожи и господа,

    Във връзка с постъпила в Столична РЗИ от Министерство на здравеопазването информация за спрян внос на лекарствен продукт с INN Benzathine henzylpenicilin и производство на пеницилин в България, които са едни от основните лекарства за лечение на сифилис Ви информирам следното (виж целия текст)

 

Указания за изготвяне на „Правилник за организацията на профилактиката и контрола на ВБИ” и „Указание за методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и реда за осъществяването на правилата за асептика и антисептика” в лечебните заведения.

     Наредба на МЗ № 49\22.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ  и домовете за медико-социални грижи (ДВ бр.83/2010 г.) изисква мероприятията по вътреболничните инфекции да са регламентирани с правилник, а методите и средствата за дезинфекция – с указание, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

     Предлагаме Ви указания за изготвяне на „Правилник за организацията на профилактиката и контрола на ВБИ” и „Указание за методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и реда за осъществяването на правилата за асептика и антисептика”, които можете да ползвате при подготовка на същите за Вашето лечебно заведение. (виж целия текст)


Алгоритъм за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип

  1. В Консултативно - диагностичния блок и спешното отделение
  2. В Стационарния блок
  3. В лечебното заведение за болнична помощ

Приложение № 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ НА ГРИП

Приложение № 2 - ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП 
(виж целия текст)