ЛЗ за болнична помощ

ДОКЛАДИ от КОМПЛЕКСНИ ПРОВЕРКИ

„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА“ ЕАД

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: трихинелоза

Уважаеми колеги,


Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира. Ежегодно с настъпването на есенно – зимния и ловен сезон за едър дивеч настъпва пика за трихинелозата, която е хелминтозооноза, заемаща водещо място сред паразитните заболявания в страната.

(виж целия текст) 

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация за разпространението на кърлежи и насекоми с медицинско значение в страната.

Уважаеми колеги,

На основание писмо на МЗ №33-08-21 от 14.05.2018 г. с цел поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози, Ви информирам:

(виж целия текст) 

Анализ на НЦЗПБ за разпространение на вектори на инфекциозни болести в нашата страна

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Указания във връзка с издаване на медицински бележки на ученици.

Писмо 04-14-874-1/20.07.2017 г.

Писмо 04-14-960-1/11.08.2017 г.

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ.

Уважаеми колеги,

През последните месеци на 2015 г. и до сега Центърът за контрол на заболяванията – САЩ и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм, съобщават за увеличаване броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения, свързани със Зика вирусна инфекция в различни държави в Южна Америка и Карибския басейн.

(виж целия текст)

 

До ръководителите на лечебни заведения

Относно: Неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти за лечение на сифилис
 

Уважаеми госпожи и господа,

    Във връзка с постъпила в Столична РЗИ от Министерство на здравеопазването информация за спрян внос на лекарствен продукт с INN Benzathine henzylpenicilin и производство на пеницилин в България, които са едни от основните лекарства за лечение на сифилис Ви информирам следното (виж целия текст)

 

Указания за изготвяне на „Правилник за организацията на профилактиката и контрола на ВБИ” и „Указание за методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и реда за осъществяването на правилата за асептика и антисептика” в лечебните заведения.

     Наредба на МЗ № 49\22.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ  и домовете за медико-социални грижи (ДВ бр.83/2010 г.) изисква мероприятията по вътреболничните инфекции да са регламентирани с правилник, а методите и средствата за дезинфекция – с указание, утвърдени от ръководителя на лечебното заведение.

     Предлагаме Ви указания за изготвяне на „Правилник за организацията на профилактиката и контрола на ВБИ” и „Указание за методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и реда за осъществяването на правилата за асептика и антисептика”, които можете да ползвате при подготовка на същите за Вашето лечебно заведение. (виж целия текст)


Алгоритъм за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип

  1. В Консултативно - диагностичния блок и спешното отделение
  2. В Стационарния блок
  3. В лечебното заведение за болнична помощ

Приложение № 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ НА ГРИП

Приложение № 2 - ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП 
(виж целия текст)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.