Friday, 12 August 2022, 22:12

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019 г.

През лятната АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019 г. екипи на дирекции „Профилактика на болестите и промоция на здравето” , „Надзор на заразните болести“ и медиаторът към Столична РЗИ, в партньорство с районна администрация, НПО, представители на ВУЗ реализира редица дейности.

Пред служители и потребители на административни услуги в районна администрация се проведе информационна кампания; лятно училище: „Да научим всичко за СПИН“ сред младежи в риск от Социален и младежки център „Св. Константин“ към Фондация „Конкордия“ и интерактивни упражнения със студенти от Музикална академия .

По време на кампанията бяха разпространени 1418 броя здравно-образователни материали и 1730 броя презервативи.