ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019 г.

През лятната АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019 г. екипи на дирекции „Профилактика на болестите и промоция на здравето” , „Надзор на заразните болести“ и медиаторът към Столична РЗИ, в партньорство с районна администрация, НПО, представители на ВУЗ реализира редица дейности.

Пред служители и потребители на административни услуги в районна администрация се проведе информационна кампания; лятно училище: „Да научим всичко за СПИН“ сред младежи в риск от Социален и младежки център „Св. Константин“ към Фондация „Конкордия“ и интерактивни упражнения със студенти от Музикална академия .

По време на кампанията бяха разпространени 1418 броя здравно-образователни материали и 1730 броя презервативи.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.