Saturday, 03 June 2023, 07:11

Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

Извънболнична помощ, регистрирана в столична рзи, актуална към 16.11.2015 г.

1.Диагностично-консултативни центрове
2.Медицински центрове
3.Дентални центрове
4.Медико-дентални центрове
5.Медико-диагностични лаборатории
6.Самостоятелни медико-технически лаборатории
7.Хосписи
8.Групови практики за специализирана медицинска помощ
9.Групови практики за специализирана дентална помощ
10.Групови практики за първична медицинска помощ
11.Групови практики за първична дентална помощ
12.Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ
13.Индивидуални практики за специализирана дентална помощ
14.Индивидуални практики за първична медицинска помощ
15.Индивидуални практики за първична денталнапомощ
16.Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Лечебни заведения, отговарящи на наредба № 30 от 19.07.2004 г.

Лечебни заведения, отговарящи на наредба № 30 от 19.07.2004 г.

Регистър на лекарите-чужденци с арабски произход, работещи в лз за извънболнична помощ на територията на гр. софия

Регистър

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.