Saturday, 25 May 2024, 22:59

2020-2 Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП-Доставки на лични предпазни средства за нуждите на Столична РЗИ - ПРЕКРАТЕНА

338.61 KB - 16-03-2020 -
Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка ЛПС
20.83 KB - 10-03-2020 -
Образец 4.1
689.22 KB - 09-03-2020 -
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
37.9 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 3 - Проект на договор
19.2 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 2 - Остойностена техн спецификация (2)
20.43 KB - 09-03-2020 -
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
16.17 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
40.11 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
41.32 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП
18.86 KB - 09-03-2020 -
Образец № 8 - Ценово предложение
15.49 KB - 09-03-2020 -
Образец № 7 - Декларация по чл. 102 ЗОП
16.83 KB - 09-03-2020 -
Образец № 6 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП
19.5 KB - 09-03-2020 -
Образец № 5 - Уведомление лични данни
118.21 KB - 09-03-2020 -
Образец № 4 - Техническо предложение
119.13 KB - 09-03-2020 -
Образец № 3 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
20.79 KB - 09-03-2020 -
Образец № 2 - Информационен лист
116.72 KB - 09-03-2020 -
Образец № 1 - Оферта и опис
6.43 MB - 09-03-2020 -
Документация
3.6 MB - 09-03-2020 -
Обява

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.