сряда, 14 април 2021, 16:33

2020-2 Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП-Доставки на лични предпазни средства за нуждите на Столична РЗИ - ПРЕКРАТЕНА

338,61 KB - 16-03-2020 -
Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка ЛПС
20,83 KB - 10-03-2020 -
Образец 4.1
689,22 KB - 09-03-2020 -
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
37,9 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 3 - Проект на договор
19,2 KB - 09-03-2020 -
Приложение № 2 - Остойностена техн спецификация (2)
20,43 KB - 09-03-2020 -
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
16,17 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
40,11 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
41,32 KB - 09-03-2020 -
Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП
18,86 KB - 09-03-2020 -
Образец № 8 - Ценово предложение
15,49 KB - 09-03-2020 -
Образец № 7 - Декларация по чл. 102 ЗОП
16,83 KB - 09-03-2020 -
Образец № 6 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП
19,5 KB - 09-03-2020 -
Образец № 5 - Уведомление лични данни
118,21 KB - 09-03-2020 -
Образец № 4 - Техническо предложение
119,13 KB - 09-03-2020 -
Образец № 3 - Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
20,79 KB - 09-03-2020 -
Образец № 2 - Информационен лист
116,72 KB - 09-03-2020 -
Образец № 1 - Оферта и опис
6,43 MB - 09-03-2020 -
Документация
3,6 MB - 09-03-2020 -
Обява