сряда, 29 януари 2020, 19:48

2019-4 Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП-Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти, собственост, стопанисвани или управлявани от СРЗИ