сряда, 14 април 2021, 17:22

2019-4 Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП-Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти, собственост, стопанисвани или управлявани от СРЗИ