петък, 07 август 2020, 16:28

2017-1 Процедура по чл.82, ал.4 от ЗОП - Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на СРЗИ /СПОР-48/30.12.2016/