вторник, 21 януари 2020, 08:10

2017-1 Процедура по чл.82, ал.4 от ЗОП - Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на СРЗИ /СПОР-48/30.12.2016/