Saturday, 03 June 2023, 14:02

Информация за извършени плащания на 2015-6

Информация за извършени плащания

№ по ред / дата на публикуване в сайта Фактура № Стойност Дата на плащане Фирма
001-1/10.12.2015 г. 453/12.11.15 г. 384.54 лв. 20.11.2015 г. ЗАД Виктория
001-2/10.12.2015 г. 454/12.11.15 г. 118.32 лв. 20.11.2015 г. ЗАД Виктория
002-1/15.01.2016 г. 515/15.12.15 г. 236.64 лв. 21.12.2015 г. ЗАД Виктория
002-2/15.01.2016 г. 515/15.12.15 г. 236.64 лв. 21.12.2015 г. ЗАД Виктория
002-2/15.01.2016 г. 1101152130/24.11.15 г. 720.86 лв. 12.12.2015 г. ДЗИ-Общо застраховане ЕАД
002-3/15.01.2016 г. 1101152130/24.11.15 г. 1590.18 лв. 12.12.2015 г. ДЗИ-Общо застраховане ЕАД
003/15.02.2016 г. 6000107908/28.12.15 г. 1028.60 лв. 12.01.2016 г. ЗАД-ОЗК Застраховане АД
004-1/18.03.2016 г. 6000530359/08.02.16 г. 132.40 лв. 17.02.2016 г. ЗАД-ОЗК Застраховане АД
004-2/18.03.2016 г. 03205551600009/14.01.16 г. 207.06 лв. 17.02.2016 г. Дженерали Застраховане АД
004-3/18.03.2016 г. 03205551600010/14.01.16 г. 207.06 лв. 17.02.2016 г. Дженерали Застраховане АД
004-4/18.03.2016 г. 0320160855001391/12.02.16 г. 1512.53 лв. 17.02.2016 г. Дженерали Застраховане АД
005-1/14.04.2016 г. 03205551600007/14.01.16 г. 62.12 лв. 16.03.2016 г. Дженерали Застраховане АД
005-2/14.04.2016 г. 03205551600008/14.01.16 г. 118.32 лв. 16.03.2016 г. Дженерали Застраховане АД
005-3/14.04.2016 г. 0320160855002898/12.03.16 г. 836.13 лв. 16.03.2016 г. Дженерали Застраховане АД
005-4/14.04.2016 г. 0320160855002884/12.03.16 г. 852.18 лв. 16.03.2016 г. Дженерали Застраховане АД
005-5/14.04.2016 г. 1160007941/10.03.16 г. 303.56 лв. 16.03.2016 г. ЗАД-ОЗК Застраховане АД
006/02.08.2016 г. 6000053035/17.07.16 г. 159.94 лв. 20.07.2016 г. ЗАД-ОЗК Застраховане АД
007/07.11.2016 г. 6002564454/03.10.16 г. 182.38 лв. 12.10.2016 г. ЗАД-ОЗК Застраховане АД

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.