събота, 24 октомври 2020, 20:22

Информация за извършени плащания на 2015-10

Информация за извършени плащания

№ по ред / дата на публикуване в сайта Фактура № Стойност без ДДС Стойност с ДДС Дата на плащане
001-1/14.04.2016 г. 0000000100/15.03.16 г. 1511.43 лв. 1813.71 лв. 16.03.2016 г.
001-2/14.04.2016 г. 0000000107/24.03.16 г. 14404.00 лв. 17284.80 лв. 29.03.2016 г.
002-1/20.06.2016 г. 0000000111/04.05.16 г. 5000.00 лв. 6000.00 лв. 11.05.2016 г.
002-2/20.06.2016 г. 0000000112/16.05.16 г. 10271.08 лв. 12325.29 лв. 18.05.2016 г.
002-3/20.06.2016 г. 0000000114/17.05.16 г. 347.76 лв. 417.31 лв. 26.05.2016 г.
002-4/20.06.2016 г. 0000000113/17.05.16 г. 3110.40 лв. 3732.48 лв. 26.05.2016 г.
003-1/12.12.2016 г. 0000000163/02.11.16 г. 8160.93 лв. 9793.12 лв. 08.11.2016 г.
003-2/12.12.2016 г. 0000000164/02.11.16 г. 9039.78 лв. 10847.74 лв. 08.11.2016 г.
004-1/17.02.2017 г. 0000000185/22.12.16 г. 1862.53 лв. 2235.04 лв. 30.01.2017 г.
004-2/17.02.2017 г. 0000000184/22.12.16 г. 5994.43 лв. 7193.32 лв. 30.01.2017 г.