Friday, 12 August 2022, 21:20

Храни

Съобщение

Във връзка с §2 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр.8/2011 г.) и Постановление № 35 от 14.02.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на БАБХ (обн. ДВ, бр.15/2011 г.), считано от 01.03.2011 г. се преустановява приемането на документи за регистрация на:

Преустановява се и приемането на уведомления за производство и търговия с хранителни добавки и храна за спортисти.

За всички горепосочени дейности за територията на столицата следва да се отнасяте до областната дирекция по безопасност на храните, София – град с адрес: ул. "Д. Николаев" №7