Friday, 12 August 2022, 22:11

Химични вещества и смеси

НА ВНИМАНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества 

Листовка, съдържаща данни от изискванията на Регламента (BG)

Листовка, съдържаща данни от изискванията на Регламента (EN)

Постер, съдържащ данни от изискванията на Регламента (BG)

Постер, съдържащ данни от изискванията на Регламента (EN)

 

Информация за доброволно изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали