Saturday, 03 June 2023, 09:18

График за предаване на отчетите по имунопрофилактичната дейност

График за предаване на отчетите по имунопрофилактичната дейност

 

Допълнение към Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
(виж тук)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
(виж тук)

Годишен план на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти
(виж тук)

Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации
(виж тук)

Приложение №7а към чл. 13, ал. 3
(виж тук)

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.