Декларации - 3 страница

Йордан Георгиев

Йорданка Илиева

Камелия Цветкова-Иванова

Катя Върбева

Катя Димитрова

Константин Симеонов

Костадинка Пачаръзова-Виденова

Красимира Ангелова

Красимира Георгиева

Красимира Делчева

Красимира Дучева

Красимира С. Иванова

Красимира Пешева

Кремена Петкова

Кристина Лозанова

Кристина-Теодора Велинова

Лалка Минкова

Левент Керимов

Лили Георгиева

Лили Рахамимова-Маринова

Лилия Георгиева

Лилия Иванова

Лилия Кръстева

Лиляна Динева

Лора Минишка

Людмил Бързев

Людмил Колев

Людмила Багдатова

Людмила Панчева

Маргарита Иванчева

Маргарита Лакова

Маргарита Соколова

Мариана Граматикова

Мариела Наумова

Мариета Петкова

Марин Маринов

Мария Копаранова

Мария Соларска

Мария Чорбева-Бенова

Мария Ненова

Мария Маринова

Марияна Дойчева

Марияна Методиева

Марияна Минева

Марияна Петрова

Мартин Ангелов

Мартин Гергов

Маряна Миско-Борисова

Мая Логофетова

Мери-Лин Рамадан-Крачунова

Миглена Цветанова

Милена Василева

Милена Илиева

Милена Пастармаджиева

Милена Тричкова

Мирослав Миланов

Михаела Тодорова

Моника Драгнева

Моника Тасева