Tuesday, 28 June 2022, 06:01

Четвърта глобална седмица за пътна безопасност

СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

„Искам да порасна!“

Проблемите на пътната безопасност в последните години надхвърлят по значение националните и регионални предели. Опазването живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение днес за страните от целия свят. Отчитайки големия брой на загиналите от пътно-транспортни произшествия се налага отново необходимостта от особено внимание към проблемите на пътната безопасност и от разширяване на международното сътрудничество в тази област.

Пътната безопасност е важна за всички граждани и всеки има роля за нейното повишаване. Въпреки че предприетите досега действия са ефективни, броят на жертвите при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз остава неприемливо висок - 1,3 млн. произшествия годишно са причина за 43 000 смъртни случая и 1,7 млн. травми. Поведението на участниците в движението по пътищата е главната причина за смъртните случаи - превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, умора, неизползване на предпазни колани или защитни каски и др.

причини поради които трябва да се действа:

 

 

Една четвърт от загиналите са пешеходци. Последните десетилетия, преимуществено е отделяно внимание на автомобилния транспорт и пешеходците днес са изложени на повишен риск; много от загиналите пешеходци са деца и възрастни хора. Голяма част от пътнотранспортните произшествия с пешеходци са предотвратими.

Някои от основните причини, довели до настъпване на пътнотранспортни произшествия са:

 

Превишената скорост е една от най-големите заплахи за пътната безопасност, защото силно увеличава риска от злополука. Тя е основна причина за около 30 % от смъртоносните катастрофи.

Шофьорите трябва през цялото време да следят внимателно движението около себе си - не само заради своята собствена безопасност, но и заради безопасността на своите пътници и на останалите участници в движението.

 

Намаляване на броя на смъртните случаи

Броят на инцидентите с участието на пешеходци може да бъде намален чрез: