Saturday, 03 June 2023, 07:18

Четвърта глобална седмица за пътна безопасност

СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

„Искам да порасна!“

Проблемите на пътната безопасност в последните години надхвърлят по значение националните и регионални предели. Опазването живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение днес за страните от целия свят. Отчитайки големия брой на загиналите от пътно-транспортни произшествия се налага отново необходимостта от особено внимание към проблемите на пътната безопасност и от разширяване на международното сътрудничество в тази област.

Пътната безопасност е важна за всички граждани и всеки има роля за нейното повишаване. Въпреки че предприетите досега действия са ефективни, броят на жертвите при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз остава неприемливо висок - 1,3 млн. произшествия годишно са причина за 43 000 смъртни случая и 1,7 млн. травми. Поведението на участниците в движението по пътищата е главната причина за смъртните случаи - превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, умора, неизползване на предпазни колани или защитни каски и др.

причини поради които трябва да се действа:

 

 

Една четвърт от загиналите са пешеходци. Последните десетилетия, преимуществено е отделяно внимание на автомобилния транспорт и пешеходците днес са изложени на повишен риск; много от загиналите пешеходци са деца и възрастни хора. Голяма част от пътнотранспортните произшествия с пешеходци са предотвратими.

Някои от основните причини, довели до настъпване на пътнотранспортни произшествия са:

 

Превишената скорост е една от най-големите заплахи за пътната безопасност, защото силно увеличава риска от злополука. Тя е основна причина за около 30 % от смъртоносните катастрофи.

Шофьорите трябва през цялото време да следят внимателно движението около себе си - не само заради своята собствена безопасност, но и заради безопасността на своите пътници и на останалите участници в движението.

 

Намаляване на броя на смъртните случаи

Броят на инцидентите с участието на пешеходци може да бъде намален чрез:

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.