вторник, 19 януари 2021, 14:44

7 АПРИЛ – Световен ден на здравето

7 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Световен ден на здравето 2015: Безопасност на храните!

 

Доставките на храни стават все по-масови, а това налага необходимост от засилване на системите за безопасност на храните във и между всички страни. Ето защо Световната здравна организация насърчава усилията за подобряване на безопасността на храните по целия им дълъг път от фермата до чинията (и навсякъде по средата) на Световния ден на здравето 7 април 2015.

Адмирират се изцяло усилията на производители, преработватели и доставчици на храни, които работят така, че  предотвратяват и/или реагират  бързо при възникване на хранителните огнища на различни болестта. Поощрения има за всички изброени по веригата, които работят в съответствие с Codex Alimentarius, което означава, че спазват международните хранителни стандарти, кодекси за добри практики, обхващащи всички основни хранителни и процеси.

Заедно с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) Световната здравна организация предупреждава отделните страни при извънредни ситуации за безопасността на храните чрез международна информационна мрежа.

 

Кои са петте основни принципа за по-безопасни храни:

 

Безопасността на храните е споделена отговорност. Важно е да се работи отговорно по цялата верига на производство на храни - както от страна на фермерите и производителите, така и търговците и потребителите. Петте правила за по-безопасни храни включват практически насоки за търговци и потребители при работа и приготвяне на храна:

 

1: Пазете чиста храната.

2: Съхранявайте отделно сурова и готвена храна.

3. Готвачите - основен фактор за безопасна храна.

4: Съхранявайте храните при безопасни температури.

5: Използвайте безопасна вода и суровини.

 

С наближаването на Световния ден на здравето се използва още една възможност  за предупреждаване на хората, работещи в различните сектори при производството на храни - фермери, производители, търговци на дребно, лечители, както и на потребителите за гарантиране безопасността на храните.

Само така ще сме сигурни, че храната в чинията ни е безопасна за ядене.