31 май - Световен ден без тютюнопушене 

31 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ 

"Имаме нужда от храна, не от тютюн“

На 31 май 2023 г. СЗО отбелязва „Световния ден без тютюнев дим“,  като тази година мотото е „Имаме нужда от храна, не от тютюн“. Глобалната кампания за 2023 г. има за цел да повиши осведомеността относно алтернативното производство на култури и възможностите за насърчаване на тютюнопроизводителите да отглеждат хранителни култури, които биха осигурили на тях и техните семейства по-добър живот, да отглеждат вместо тютюн.

Глобалната хранителна криза се разраства, подхранвана от конфликти, изменение на климата, въздействието на пандемията от COVID-19, както и от покачването на цените на храните, горивата и торовете. Отглеждането и производството на тютюн водят до дългосрочни глобални екологични вреди, изменение на климата и играят решаваща роля при определянето на бъдещето на селското стопанство и хранителната сигурност. Точно заради това тази година СЗО фокусира кампанията във връзка със Световния ден без тютюн върху отглеждането на хранителни култури вместо тютюн.

Поглед върху отглеждането на тютюн разкрива как то допринася за повишената хранителна несигурност:

Девет от 10-те най-големи производители на тютюн са страни с ниски и средни доходи, а 4 от тях са определени като страни с ниски доходи и дефицит на храни. Земята, използвана за отглеждане на тютюн, може да се използва по-ефективно за постигане на цел 2 за устойчиво развитие на ООН – нулев глад.

Над 80% от 1,3 милиарда употребяващи тютюн по света живеят в страни с ниски и средни доходи, където бремето на свързаните с тютюнопушенето заболявания и смърт е най-тежко. Употребата на тютюн допринася за бедността, като отклонява разходите на домакинствата от основни нужди като храна и подслон към тютюн.

Отглеждането на тютюн вреди на нашето здраве, здравето на производителите и здравето на планетата. Тютюневата промишленост пречи на опитите за заместване на отглеждането на тютюн, допринасяйки за глобалната хранителна криза.

Тютюневата епидемия е една от най-големите заплахи за общественото здраве, пред които светът някога е бил изправен, като убива повече от 8 милиона души годишно, включително около 1,2 милиона смъртни случая от излагане на пасивно пушене.

Икономическите разходи от употребата на тютюн са значителни и включват значителни разходи за здравеопазване за лечение на болестите, причинени от употребата на тютюн, както и загубения човешки капитал, който е резултат от заболеваемостта и смъртността, дължащи се на тютюна.

Рекордните 349 милиона души в 79 държави са изправени пред остра хранителна несигурност, много от които са в страни с ниски и средни доходи, включително над 30 страни на африканския континент. Много от тези страни използват големи площи от плодородна земя за отглеждане на тютюн, а не за здравословна храна.

На 31.05.2023 г. от 19.00 ч. пред стадион “Академик“, срещу зала „Фестивална“, гр. София Министерство на здравеопазването в партньорство с Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, с подкрепата на Столична община и СО – район „Слатина“, се  включва в провеждането на благотворителен концерт „За живот без тютюнев дим“.

На Концерта екип от Столична РЗИ ще представи услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето за спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта и определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом.

Отглеждайте храна, а не тютюн !  

 

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.