26 юни - международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

         

Зависимостите са част от цивилизацията, културата и митовете на нашето време. Те присъстват в живота ни, независимо дали приемаме съществуването и остротата на проблема и му отделяме необходимото внимание. Те проникват  навсякъде и никой, независимо от социален статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях.  Употребата на психоактивни вещества водещи до зависимост е значим здравен и социален проблем за гражданите на България и Европа. Заплаха е за сигурността и здравето на европейското общество. Европейският доклад за наркотиците за пореден път разкрива, че Европа е изправена пред все по-сложен проблем с  употребата на стимулантите, новите психоактивни вещества, злоупотребата с алкохол, райски газ, лекарства и проблемната употреба на канабис. Наред с това докладът ни напомня, че част от проблемите, наследени от миналото, все още са актуални, макар предизвикателствата, които тези проблеми пораждат понастоящем за политиката и практиката, да се променят.

Датата 26 юни е приета от ООН през 1987 г. на този ден хора от целя свят изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията. През последните години се наблюдава епидемия на употреба и злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младото поколение на България. Употребата на цигари, райски газ, алкохол, медикаменти, наркотици  води до непосредствени физически и психически проблеми. При продължителна употреба се стига до тежко и изтощително безсъние, лесна възбудимост, високо кръвно налягане и аритмии. Много по-тежко, обаче, е засегнато психичното здраве на употребяващите. Появяват се безпокойство, тревожност, агресивност, и най-вече-пристрастяване. За съжаление, медийният интерес е по-скоро върху криминалните аспекти на явлението, а реалните проблеми свързани с осигуряването на лечение на зависимите, по-скоро остават на заден план.

Столична РЗИ работи по  Регионална здравно – образователна програма „Превенция  на зависимости и зависимо поведение сред младите хора – София град.“

Правото на здраве и здравеопазване е на всички хора. Подрастващите и млади хора от столицата трябва да са подготвени и информирани за избягване рисковото поведение по отношение на зависимостите от тютюневи изделия, алкохол, наркотици, интернет и др.

Целевите ни групи са:

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с дроги, е предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги сред дадено население и оттук - предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото.  Често лансираната идея за „свободно от дроги общество" е много амбициозна, но малко реалистична. Предоставяме здравно образователни матеряли, изнасяме презетации по темите свързани с наркотици и зависимости, организираме конкурси, викторини и други мероприятия с цел превенция.

Какво могат да правят родителите:

 

ВАШЕТО ДЕТЕ ГО ЗАСЛУЖАВА !

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.