26 юни - международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ

          Живеем във време, в което по един или друг начин сме зависими от хиляди неща, обстоятелства, фактори. Тези зависимости оказват влияние върху различни аспекти от живота ни. Някои от тях са толкова разпространени и „внедрени“ в ежедневието ни, че са се превърнали в естествена част от живота ни и човек дори не си дава сметка колко силно е влиянието им.

          Зависимостта може да се определи като физическа и психологическа неспособност да се спре приема на конкретно вещество или не е възможно да се спре извършването на да дено действие – отново и отново, като това променя неговия живот, респективно и този на най-близките му.

           Зависимостите обикновено започват с опит на медикамент, вещество, субстанция. Това е едната форма на зависимост. Другата форма се свързва с дейности, в които зависимият не може да спре да участва.

           И при двата варианта, ежедневието на зависимия е обхванато и подчинено на неговата пристрастеност. Всеки следващ ден преминава доста идентично, в стремеж да се задоволи глада от „необходимото любимо нещо“.

ВИДОВЕ ЗАВИСИМОСТИ

Можем да разграничим зависимости в няколко категории:
1. Зависимости към вещества. Тук спадат зависимости към:

2. Поведенчески зависимости. Това са зависимости, при които поведението на зависимия води до пристрастяване. Пристрастеност към:

           Независимо към коя група зависимости спада пристрастеността на човек, той осъзнава своята пристрастеност и знае, че това е вредно за него и може да съкрати живота му. Въпреки това е много трудно да спре и да направи това, което е правилно.

Причини за пристрастяване и зависимости

           Смята се, че в болшинството случаи пристрастяването идва да запълни емоционални празнини, липси и неудовлетвореност. Често сред причините са неясните и/или липсващи перспективи, усещане за безизходица, дефицит на любов и разбиране в дома и извън него, недостатъчна психическа устойчивост и опит. Не случайно обичайното време за формиране на зависимости е периода от тийнейджърството до коло 24-25 годишна възраст.

           В много голяма степен склонността към пристрастяване е наследствено обусловена  - до 40-60 %. Разбира се, това не означава обреченост на наркомании и зависимости, а просто повишена вероятност. И дали тя ще се реализира зависи най-вече от поведението на родителите, от средата, в която е поставен чоерк, от възпитанието и психическата му устойчивост.

           Всяка форма на зависимо поведение се явява проблем не само за онази личност, която е развила зависимост, но и за всички близки около нея. Страдат отношенията между тях. Натрупва се неудовлетворение, обида и недоверие. Най-характерното в поведението на зависимата личност е невъзможността да упражнява контрол над своите импулси, както и да изпитва алтернативно удоволствие, не свързано със зависимостта. Много често това състояние е съпроводено с отрицание, неглежиране на проблема и намиране на рационални обяснения, които да дадат отговор на страховете на близките и да подсилят измамното усещане за възможности за контрол. Подобни защитни механизми не позволяват да бъде направена реална преценка и опит за корекция и промяна на поведението.

             Да си зависим не е присъда Първата стъпка към възможния живот извън зависимостта е в осъзнаването на проблема. Ролята на семейството е от ключово значение за това, както и за цялостния процес на възстановяване (здравословно и психическо). Много хора преминават през лечение на зависимост многократно, а при други се получава от първия път, споделят специалисти. Не е ясна причината за това, но може да съдим, че подкрепата и разбирането на семейството са от голямо значение за целия процес. Няма значение колко време отнема справянето със зависимостта. Важно е желанието и волята да продължиш да се бориш. Защото най-хубавото винаги предстои.

            Не отлагайте да потърсите помощ!