вторник, 19 януари 2021, 15:31

26 юни - международен ден за борба със злоупотребата с наркотици

26 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ

„Първо слушайте!“ –

запознаването на деца и младежи с проблема злоупотреба с наркотици е първата стъпка,  която може да им помогне да се развиват здравословно и безопасно.

 

На 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици, тази година темата е „Първо слушайте!“.

С отбелязването на този ден се цели разпространение на разбирането, че превенцията на употребата на наркотици е ефективна инвестиция в благосъстоянието на нашите деца и младежи, семейства и общности. В основата на превенцията стои много проста концепция: слушането.

Злоупотребата с наркотици може да има много сериозни последици в нашите домове, училища и общности.  Какви са ранните признаци на риск, които могат да са сигнал за злоупотреба с наркотици?

Някои признаци могат да се видят още в ранна детска възраст. Детските черти на личността или темпераментът могат да бъдат индикатор за повишен риск от злоупотреба с наркотици. Необщителните и агресивните деца, например, често проявяват проблемно поведение във взаимодействие с техните семейства, връстници и други, които срещат в социалната си среда.

Училищният неуспех, принадлежност към зависими връстници, също могат да бъдат рискови фактори за злоупотреба с наркотици в юношеството. Проучванията показват, че децата с лошо училищно представяне и неподходящо социално поведение на 7-9-годишна възраст имат по-голяма вероятност да бъдат замесени в злоупотребата с наркотични вещества на 14 или 15-годишна възраст.

Ранната превенция може да предотврати много рискови поведения при юношите.

Фактите за злоупотребата с наркотици и последиците за здравето:

Според Световния доклад за наркотиците на службата на ООН по наркотиците и престъпността, броя на зависимите от наркотици за първи път от шест години е 29 милиона! В допълнение, около 12 милиона души си инжектират наркотици, а 14 процента от тях живея с ХИВ. Цялостното въздействие от употребата на наркотици от гледна точка на здравето и последствията продължава да бъде опустошително.