Sunday, 16 June 2024, 12:22

20 октомври – световен ден за борба с йоддефицитните заболявания – същност

20 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪЩНОСТ И ПРОФИЛАКТИКА

 

Всяка година на 20 октомври се отбелязва Световният ден за профилактика на йоддефицитните заболявания /ЙДЗ/.

Йоддефицитните заболявания представляват глобален медико-социален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят. Почвите, водата и въздухът в планинските и полупланинските райони са бедни на йод. Населението в тях приема по-малко количество йод с храната и водата и е изложено на значително по-висок риск от развитието на йоддефицитни заболявания.

България е част от един от най-засегнатите в Европа райони − Балканският йоддефицитен район. Планинските и полупланинските райони съставляват около една трета от територията на страната. Недостатъчният прием на йод по време на бременността и в детската възраст е основна причина за разпространението на умствената изостаналост сред населението в света, а в зряла възраст – развитие на различна степен на гуша.

От 1980 г. Световната здравна организация провежда масирана кампания за елиминиране на йоддефицитните заболявания в световен мащаб, в тясно сътрудничество с УНИЦЕФ, Международния съвет за контрол на йоддефицитните заболявания и представители на хранително-вкусовата промишленост на различни нива.

Основната стратегия за профилактика, като най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти е ползването на йодирана сол.

От първоначалното приемане на Програмата за универсално йодиране през 1993 година, по оценка на УНИЦЕФ, в световен мащаб вече 66% от домакинствата имат достъп до йодирана сол.

С използването на йодирана сол, България постигна успех в елиминирането на йоддефицитните заболявания, като от 23% през 90-те години на миналия век те спаднаха до 2.8%, което е под равнището на значимост за общественото здраве.

През 2007 г., България беше сертифицирана официално с писмо от СЗО, Международният комитет за контрол на йоддефицитните заболявания и УНИЦЕФ като страна, елиминирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания като здравно–социален проблем.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.