Friday, 12 August 2022, 20:35

1 декември – световен ден за борба със спин

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

За поредна година отбелязваме 1 Декември, Световният ден за борба със СПИН, който е начало на целогодишна кампания с акцент превенцията, образованието, информираността на хората относно ХИВ -инфекцията, както и ден за съпричасност към засегнатите от болестта. Мотото на кампанията за 2017 година е My health, my right” – “Моето здраве е мое право“!

Кампанията цели да бъде предоставена информация за правото на здраве и здравеопазване на всички хора по света. Постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, една от които е край на епидемията от СПИН, зависи до голяма степен от гарантирането на правото на здраве.

Дефинирано от СЗО утвърждаване на здраве е: /Отавска харта, 1986 год./

Процес, с възможност за контрол върху собственото здраве и неговото подобряване. За да се достигне състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие индивидът трябва да определя и реализира своите стремежи да задоволява потребностите си и променя или се справя с околната среда. Здравето е ресурс за всекидневен живот, а не цел на живота. Утвърждаването на здраве е не само отговорност на здравния сектор, то е нещо повече от здравословен начин на живот – насочено към психично и социално благополучие.

Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства; то включва редица условия:

За да се гарантира това право, е необходима здравна система, базирана на правата на човека, която включва четери основни елемента:

UNAIDES препоръчва включване в кампанията от всеки чрез отговор на въпроса: „ Какво е здравето за Вас? “.

Допълнителна информация можете да получите на: http://www.unaids.org/