Saturday, 29 January 2022, 03:47

15 МАРТ – Ден на санитарния инспектор

15 МАРТ – ДЕН НА САНИТАРНИЯ ИНСПЕКТОР


Специалността “санитарен инспектор” е разкрита с постановление на МС на 15.03.1967 г. поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи. Поради високата важност на начинанието са направени контакти с най-реномираните центрове за обучение в родината на специалността – Великобритания.

Първите специалисти завършват през 1971 г. с диплома за полувисше образование. Оттогава подготовката се извършва без промяна в продължителността на обучението – 3 години, и без съществени корекции в учебните планове и програми.

Учебните заведения, които подготвят санитарни инспектори, са три – в София, Пловдив и Варна, като подразделения на Медицинския университет. Практическото обучение се провежда в многобройните звена на Медицинския университет, Военно-медицинската академия, републикански центрове, водещи здравни заведения и заведения за социално подпомагане, аптечната мрежа.

Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и могат да продължат в съответните висши учебни заведения за получаване на степен “бакалавър”.