Saturday, 03 June 2023, 15:14

15 МАРТ – Ден на санитарния инспектор

15 МАРТ – ДЕН НА САНИТАРНИЯ ИНСПЕКТОР


Специалността “санитарен инспектор” е разкрита с постановление на МС на 15.03.1967 г. поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи. Поради високата важност на начинанието са направени контакти с най-реномираните центрове за обучение в родината на специалността – Великобритания.

Първите специалисти завършват през 1971 г. с диплома за полувисше образование. Оттогава подготовката се извършва без промяна в продължителността на обучението – 3 години, и без съществени корекции в учебните планове и програми.

Учебните заведения, които подготвят санитарни инспектори, са три – в София, Пловдив и Варна, като подразделения на Медицинския университет. Практическото обучение се провежда в многобройните звена на Медицинския университет, Военно-медицинската академия, републикански центрове, водещи здравни заведения и заведения за социално подпомагане, аптечната мрежа.

Завършилите специалисти получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и могат да продължат в съответните висши учебни заведения за получаване на степен “бакалавър”.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.