неделя, 26 септември 2021, 04:02

Новини

Уважаеми д-р Пенчев, От името на Ръководството на металургична компания София Мед, бих искала да изкажа най-сърдечна благодарност към СРЗИ за съдействието по провеждане и на трите кампании за ваксиниране на служителите с първа доза, които се осъществиха на място в компанията на 19.02, 26.02, и 12.03. Специални благодарности към д-р Мария Чорбева и г-жа Милена Пастармаджиева за безупречната организация. Навременната и открита комуникацията с тях даде отговор на всички наши питания и ни вдъхна увереност за успешното осъществяване на кампаниите в едни турбулентни седмици и моменти на несиг...

ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА   В периода от 15.03.2021 г. до 15.04.2021 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2020/2021 година могат да бъдат изтеглени както следва: За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика –  Деца до 7 години. За учениците – рубрика - Промоция и профилакти...