неделя, 26 септември 2021, 04:00

Новини

Столична РЗИ информира, че на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата е публикувана актуализирана продуктова информация за ваксината Comirnaty, след промяна в условията за съхранение при 2 до 8 градуса Целзий за 1 месец. Подробности са достъпни на адрес: https://www.bda.bg/bg/covid-19/2235-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-comirnaty-covid-19-vaccine-3 ...

Във връзка със зачестилите сигнали на граждани за допуснати грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу COVID-19, Столична РЗИ информира: При несъответствия в имената, изписани в сертификата за ваксинация, гражданите могат да сигнализират директно Министерство на здравеопазването, като изпратят имейл на следната електронна поща: [email protected] В имейла трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и посочени вярно изписаните имена на лицето. Подробности са достъпни на адрес: https://coronavirus.bg/bg/news/1872. В случаите, когат...

Уважаеми колеги, Във връзка със стартиране на новата ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ ЗА COVID 19 НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ /ОПЛ/ Ви информирам, че по изключение Столична РЗИ ще приема заявки и на 21.05.2021 г. (петък). При техническа невъзможност за попълване на заявката в електронен формат, отново по изключение, само на 20.05.2021 г. (четвъртък) и 21.05.2021 г. (петък)  заявките могат да бъдат подавани в свободен текст на e-mail: [email protected] Напомням, че е задължително да бъде посочен разпределителния център (РЦ), от който да се получат ваксините за имуниза...

Уважаеми колеги, Информирам Ви, че на 18.05.2021 г. до всички общопрактикуващи лекари е изпратена по е-поща ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ ЗА COVID 19 НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ /ОПЛ/. В случай, че не сте получили e-mail, следва в спешен порядък да подадете на e-mail: [email protected] актуален e-mail, три имена  и телефон за връзка с Вас, на който да предоставим отново ПРОЦЕДУРАТА. Използвам възможността да Ви напомня, че на същият e-mail следва да предостaвите списъци на трудноподвижни лица от пациентските Ви листи, които са изявили желание за имунизация срещу COV...

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД-01-350/ 17.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам за създадената организация за разпределение и предоставяне на ваксини за COVID-19 на ОПЛ по приложената процедура: Процедура за разпределение и предоставяне на ваксини за COVID-19 на общопрактикуващи лекари (ОПЛ)  Заявление от ОПЛ за получаване на ваксини за COVID-19 от разпределителен център (РЦ) Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина /СРЗИ-РЦ/ Образец на приемно-предавателен протокол за получаване на ваксина /РЦ-ОПЛ/ Списък н...