Wednesday, 05 October 2022, 08:43

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГРАД СОФИЯ ОТНОСНО ОТЧЕТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   В периода от 13.03.2020 г. до 30.04.2020 г. бланките за физическото развитие, регистрираните заболявания при профилактичните прегледи и диспансерно наблюдение на децата и учениците за учебната 2019/2020 година могат да бъдат изтеглени както следва: За децата от детските заведения (ясли и градини) – рубрика - Промоция и профилактика, подрубрика - Деца ...

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19