Friday, 03 February 2023, 06:47

Новини

Какво да направите, ако пътувате? Какво да направите, ако се разболеете? Правила за хигиена и как да дейставаме Видео - Правилно поставяне и сваляне на предпазна маска

Мерки за изолация съгласно Заповед РД-01-129/ 16.03.20г. на Министъра на здравеопазването АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА/ ВЪЗМОЖНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, УСТАНОВЕНА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  Мерки съгласно Заповед № РД-01-130/ 17.03.20 г. на Министъра на здравеопазването Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19 Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки Световна здравна организаци...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.