Saturday, 29 January 2022, 03:54

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД   В ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (Наредбата). (пълен текст) ...

В периoда 22.11-29.11.2019 г., във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити и по случай 1-ви декември, Международен ден за борба с ХИВ/СПИН, Кабинетът за безплато консултиране и изследване за СПИН ще работи с удължено работно време до 16:00ч.