Saturday, 25 March 2023, 07:18

Новини

Уважаеми д-р Пенчев, От името на Ръководството на металургична компания София Мед, бих искала да изкажа най-сърдечна благодарност към СРЗИ за съдействието по провеждане и на трите кампании за ваксиниране на служителите с първа доза, които се осъществиха на място в компанията на 19.02, 26.02, и 12.03. Специални благодарности към д-р Мария Чорбева и г-жа Милена Пастармаджиева за безупречната организация. Навременната и открита комуникацията с тях даде отговор на всички наши питания и ни вдъхна увереност за успешното осъществяване на кампаниите в едни турбулентни седмици и моменти на несиг...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.