Saturday, 25 March 2023, 08:50

Новини

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до Столична РЗИ на електронен адрес: [email protected] за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна. Процедура за промени на данни и записи в НЗИС; Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи...

Вицепремиерът и Министър на външните работи Екатерина Захариева награди със Сребърен почетен знак на Министерството на външните работи, Цезарина Илиева, началник отдел „Паразитология и ДДД“ в Столична РЗИ за проявен висок професионализъм и оказване на съдействие и консултации по изпълнение на противоепидемичните мерки при провеждане на официални събития и посещения у нас и в чужбина. С този акт се показва отношението на МВнР към всички служители на Столична РЗИ, върху които падна огромната отговорност през последната година, заяви Министър Захариева при награждаването. МВнР н...

Считано от 15.04.2021 г. всеки ден от 08:00 до 20:00 часа могат да се задават въпроси относно COVID-19  на телефонни номера: 0882 440 471 и 0882 932 220. В интервала от 20:00 до 08:00 часа можете да запишете Вашите въпроси след включване на гласова поща, като оставите телефон за обратна връзка.

Заповед РД-01-179/ 13.05.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-139/ 24.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-133/ 19.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-120/ 13.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-100/ 09.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ Заповед РД-01-87/ 01.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ ...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.