Saturday, 25 March 2023, 08:35

Новини

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на дежурен здравен инспектор - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (от 8:00 до 20:00 в работни дни). Сигналите, подадени в интервала от 20.00 до 8.00 ч. на денонощието, се записват след включване на гласовата поща. Същите се завеждат в инспекцията в началото на първия последващ работен ден и се обработват в съответствие с дейс...

Заповед №РД-01-270/22.06.2022г. на Министъра на здравеопазването, Проф. Асена Сербезова, дф Актуализиран списък на имунизационните пунктове на територията на София-град СПИСЪК С ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ  СРЕЩУ КОВИД-19, ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ 5-11 Г. Педиатрични кабинети за ваксиниране срещу Ковид-19 на деца от 6 мес. до 5 г. ...

В периода 13.02-17.02.2023 г. ще се проведе АНТИСПИН кампания за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН За периода на кампанията, кабинетът за безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в Столична РЗИ ще работи с удължено работно време от 09.00 до 16.30 часа за всеки желаещ да се изследва.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.