Friday, 03 February 2023, 07:24

Новини

Заповед №РД-01-270/22.06.2022г. на Министъра на здравеопазването, Проф. Асена Сербезова, дф Актуализиран списък на имунизационните пунктове на територията на София-град СПИСЪК С ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ  СРЕЩУ КОВИД-19, ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ 5-11 Г. Педиатрични кабинети за ваксиниране срещу Ковид-19 на деца от 6 мес. до 5 г. ...

    Места за специализанти, обявени от базите за обучение   Предложения на базите за обучение за места за специализанти , финансирани от държавата   ОБЩИ УСЛОВИЯ при заявяване на местата за специализанти   Заповед РД-19-9/ 29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Заповед РД-19-5/ 03.10.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допъл...

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Ваксинацията на трудноподвижни граждани, пожелали ваксини срещу COVID-19 в домовете им, ще се осъществява от общопрактикуващите лекари. При отказ от извършване на имунизация, следва да подадете сигнал в Столична РЗИ на дежурен епидемиолог на тел. 02/8130482 или 0884889568.                 От Ръководството на Столична РЗИ ...

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА – 14 НОЕМВРИ   Всяка година Световната здравна общност отбелязва 14 ноември като ден за борба с диабета – хронично заболяване, което протича с повишени стойности на глюкоза в кръвта. То е определено като социално значимо заболяване поради високата честота, с която се среща. Разпространението му придобива мащабите на световна епидемия - от него страдат над 360 милиона души и броят им продължава да се увеличава.  Всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а  един човек умира от него. В България според статистик...

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.