неделя, 26 септември 2021, 03:21

Новини

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 Препоръки за здравните власти за управление на контактни на COVID-19 лица, вкл. здравни работници в ЕС Инструкция за работодатели Въпроси и отговори относно новия Коронавирус Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната към момента дефиниция за случай) Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични пре...

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19