неделя, 26 септември 2021, 03:01

Новини

Какво да направите, ако пътувате? Какво да направите, ако се разболеете? Правила за хигиена и как да дейставаме Видео - Правилно поставяне и сваляне на предпазна маска

Мерки за изолация съгласно Заповед РД-01-129/ 16.03.20г. на Министъра на здравеопазването АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА/ ВЪЗМОЖНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, УСТАНОВЕНА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  Мерки съгласно Заповед № РД-01-130/ 17.03.20 г. на Министъра на здравеопазването Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19 Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки Световна здравна организаци...