неделя, 26 септември 2021, 04:07

Новини

Пояснения електронна рецепта

февруари 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното: (пълен текст)

На основание заповед РД-01-74/01.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, отмяната на предписания за поставяне под карантина на лицата пристигнали на територията на страната през Летище - София в периода от 29.01.2021 г. до 01.02.2021 г. се осъществява след представен документ показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на PCR в срок до 24 часа от влизането в страната.  Документите да се изпращат на елктронна поща: [email protected] ...