Thursday, 18 July 2024, 13:21

Новини

Отличие за Столичната РЗИ На 20 януари 2023 г., Столичната регионална здравна инспекция беше отличена с първа награда от “Института по публична администрация. Категорията, в която Столичната РЗИ бе наградена е „Управление на хората“. Директорът на Инспекцията д-р Данчо Пенчев получи наградата от изпълнителния директор на “Института по публична администрация“ г-н Павел Иванов и емоционално благодари за високата оценка. Д-р Пенчев подчерта, че екипната работа е в основата на най-големите-постижения, независимо от сферата на дейност и изказа благодарност на служит...

    Места за специализанти, обявени от базите за обучение   Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата   ОБЩИ УСЛОВИЯ при заявяване на местата за специализанти Заповед РД-19-1/ 09.01.2024 г. на министъра на здравеопазването (и приложения към нея) за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2024 г. по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Информация, предоставена от базите за обучение за размера на трудовите възнаграждения за...

Столична РЗИ разполага с адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19 Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.   Ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, може да бъде получена и прилагана от всички лечебни заведения с разкрити временни имунизационни пунктове (списък) в гр. София, след предварителна заявка по електронна поща на адрес: [email protected]  или на телефон: 0895-57-99-03 (или 0884-09-16-15). Получаването от лечебните заведения става на място в Столична РЗИ в кабинет 516 (5 етаж), от понеделник до петък между...

Експерти от Столичната РЗИ проведоха семинар с медицински специалисти   Медицински специалисти от училищните здравни кабинети в столичните райони – Връбница, Илинден, Красно село, Лозенец, Младост, Надежда, Подуяне и Триадица, взеха участие в семинар организиран от Столичната Регионална здравна инспекция в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. Акцент бяха основните рискови фактори за появата на хроничните незаразни болести – употребата на тютюневи изделия, злоупотребата с алкохол и наркотици, ниската физическа активност, как...

Писмо на директора на Столична РЗИ до лечебните заведения и ОПЛ Кратка характеристика на продукта Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 Листовка Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 Линк към електронната страница на ИАЛ с информация за ваксината Comirnaty Original/Omicron BA.4-5

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.