събота, 16 октомври 2021, 06:03

Новини

Заповед РД-01-351/ 15.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. Заповед РД-01-342/ 12.10.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. Заповед РД-01-289/ 30.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 2 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. Заповед РД-01-288/ 28.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 2 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г. Заповед РД-01-286/ 26.08.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Пр...

Места за специализанти

октомври 2021

Писмо на директора на СРЗИ до лечебните заведения - бази за обучение на специализанти и на вниманието на лечебните заведения, които нямат одобрение за обучение на специализанти НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Образец за подаване от базите за обучение на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности (Worksheet in До РЗИ пето изм. Наредба 1 от 2021-2.xlsx) Образец за МФД от базите за обучение, за които има заявен интерес от потенциални кандидати (Obrazec_MFD_training_bases (2).xlsx)...