събота, 16 октомври 2021, 05:20

Осъществяване на засилен контрол за спазване на противоепидемични мерки в страната и специално на територията на гр. София

Осъществяване на засилен контрол за спазване на противоепидемични мерки в страната и специално на територията на гр. София