неделя, 31 май 2020, 07:21

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ - COVID-19

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЕ - COVID-19