събота, 24 октомври 2020, 21:15

2019-1 Наемане на три броя електрически автомобили за нуждите на Столична регионална здравна инспекция