четвъртък, 24 септември 2020, 11:11

2019-1 Наемане на три броя електрически автомобили за нуждите на Столична регионална здравна инспекция