понеделник, 27 януари 2020, 08:19

2018-4 Наемане на три броя електрически автомобили за нуждите на Столична регионална здравна инспекция