неделя, 08 декември 2019, 09:58

2018-4 Наемане на три броя електрически автомобили за нуждите на Столична регионална здравна инспекция