петък, 07 август 2020, 15:44

2018-4 Наемане на три броя електрически автомобили за нуждите на Столична регионална здравна инспекция