петък, 07 август 2020, 16:19

2017-6 Процедура на договаряне без обявление за осигуряване на превозни документи за обществения градски транспорт на територията на Столична община

1,11 MB - 02-08-2017 -
Договор
1,2 MB - 26-07-2017 -
Доклад
1,51 MB - 26-07-2017 -
Протокол
166,5 KB - 12-07-2017 -
Покана
6,08 MB - 12-07-2017 -
Решение