понеделник, 27 януари 2020, 08:52

2017-2 Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП - Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имотите, стопанисвани от СРЗИ