Tuesday, 31 January 2023, 17:36

Формуляр за събиране на данни на пристигащи пътници от зони с разпространение на нов Коронавирус COVID-19, във връзка с епидемична ситуация.

Моля, попълнете данните изцяло и точно. Те ще послужат на здравните власти, за да се свържат с Вас при необходимост.

Паспортни данни:Информация за полет::
Постояннен адрес::
Адрес, на който ще пребивавате в следващите 14 дни:
ОПЛ (личен лекар):
Данни за лице, което може да се свърже с Вас при спешни случаи:

Ако пътувате с други членове от семейството, впишете имената им:


Ако пътувате с други лица, впишете имената им:Столична РЗИ като администратор на лични данни, обработва Вашите лични данни само и във връзка със Заповед № РД-01-46/03.02.2020 г. на министъра на здравеопазването.

След успешно попълване на анкетата, ще получите e-mail от Столична РЗИ, който ще съдържа номер и инструкция. Моля, покажете този e-mail на инспекторите от граничен здравен контрол на Летище София.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.