Wednesday, 05 October 2022, 09:39

Формуляр за събиране на данни на пристигащи пътници от зони с разпространение на нов Коронавирус COVID-19, във връзка с епидемична ситуация.

Моля, попълнете данните изцяло и точно. Те ще послужат на здравните власти, за да се свържат с Вас при необходимост.

Паспортни данни:Информация за полет::
Постояннен адрес::
Адрес, на който ще пребивавате в следващите 14 дни:
ОПЛ (личен лекар):
Данни за лице, което може да се свърже с Вас при спешни случаи:

Ако пътувате с други членове от семейството, впишете имената им:


Ако пътувате с други лица, впишете имената им:Столична РЗИ като администратор на лични данни, обработва Вашите лични данни само и във връзка със Заповед № РД-01-46/03.02.2020 г. на министъра на здравеопазването.

След успешно попълване на анкетата, ще получите e-mail от Столична РЗИ, който ще съдържа номер и инструкция. Моля, покажете този e-mail на инспекторите от граничен здравен контрол на Летище София.