Внедряване на CAF

  

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF В СРЗИ