Thursday, 14 November 2019, 21:20

News

Уведомително  писмо  за изменение и допълнение на  Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. и въведени изменения в Националния имунизационен календар и отчитането на извършените задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации