РКМЕ и ТЕЛК

Важна информация за ОПЛ и за лицата преминаващи през органите на медицинската експертиза  във връзка с въвеждането на „Информационната система за контрол на медицинската експертиза"

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на ул. "Димитър Греков" № 2, тел. 02 8327183 и 0895 579 912
, от 8.30 до 17.00 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕЛК

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

I състав

 • бул. “Патриарх Евтимий” № 37
 • председател д-р Ангел Христевспец. хирургия
 • членове: д-р Гинка Киркова – спец. пневмология и фтизиатрия;
 • д-р Людмила Николова – спец. очни болести;
 • д-р Зоя Джуркова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Надежда Щъркова - спец. очни болести;
 • д-р Маргаритка Джурелова – спец. педиатрия;
 • д-р Илияна Мутафова – спец. психиатрия;
 • д-р Соня Костадинова – спец. нервни болести
 • 02/ 805 93 82
 • 02/ 805 92 76

II състав

 • „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1
 • предс. д-р А. Дамянов
 • 02/ 979 08 67

 

 •  
 •  
 •  

I състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • предс. д-р Е. Рангелова
 • 0886 589 159
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • предс. д-р K. Итов
 • 02/ 931 38 81
 • e-mail: [email protected]

I състав

 • „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17
 • предс. д-р Б. Антонович
 • 02/ 856 90 54
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 191
 • предс. д-р А. Ангелов
 • 02/ 931 30 52
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • бул. “Ген. Н. Столетов” № 67 А
 • предс. д-р Б. Холевич
 • 02/ 926 81 77

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Коньовица” № 65
 • предс. д-р И. Данчева
 • 02/ 921 71 75
 • 02/ 921 71 71
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • bул. “Андрей Сахаров” № 22, пощенска кутия 54
 • предс. д-р М. Жечева
 • 02/ 875 11 56
 • 02/975 35 35
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия за общи и професионални заболявания

 • бул. „Акад. Иван Е. Гешов” № 15
 • предс. доц. д-р М. Демирова
 • 02/ 852 72 96

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Пловдивско поле” № 6
 • предс. доц. д-р М. Николов
 • 02/ 807 62 50
 • 02/ 807 62 84
 • e-mail: [email protected]

Ведомствени ТЕЛК

ЦВМК - обща ТЕЛК

 • бул.”Георги Софийски” № 3
 • предс. полк. Алексиев
 • 02/ 922 50 52

Oбща ТЕЛК

 • бул.”Скобелев” № 79
 • предс. д-р M. Христова
 • 02/ 982 14 43