РКМЕ и ТЕЛК

На вниманието на пациентите с изтичащи решения на ТЕЛК

Важна информация за ОПЛ и за лицата преминаващи през органите на медицинската експертиза  във връзка с въвеждането на „Информационната система за контрол на медицинската експертиза"

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на ул. "Димитър Греков" № 2, тел. 02 8327183 и 0895 579 912
, от 8.30 до 17.00 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕЛК

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

I състав

 • бул. “Патриарх Евтимий” № 37
 • председател: д-р Ангел Христевспец. хирургия
 • членове: д-р Гинка Киркова – спец. пневмология и фтизиатрия;
 • д-р Людмила Николова – спец. очни болести;
 • д-р Зоя Джуркова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Надежда Щъркова - спец. очни болести;
 • д-р Маргаритка Джурелова – спец. педиатрия;
 • д-р Илияна Мутафова – спец. психиатрия;
 • д-р Соня Костадинова – спец. нервни болести
 • 02/ 805 93 82
 • 02/ 805 92 76

II състав

 • „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1
 • председател: д-р Ангелина Попкирилова – спец. хирургия;
 • членове: д-р Лидия Маринова – спец. нервни болести;
 • д-р Теодора Йончева – спец. пневмология и фтизиатрия;
 • д-р Невена Нишанджиева – спец. психиатрия
 • 02/ 979 08 67

 

 •  
 •  
 •  

I състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • председател: д-р Ели Рангелова – спец. хирургия;
 • членове: д-р Теодора Марамска – спец. нервни болести;
 • д-р Анна Стойнова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Мая Атанасова – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Ковачева – спец. педиатрия
 • 0886 589 159
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • председател: д-р Красимир Итов – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Илияна Цанкова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Мая Атанасова – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Ковачева – спец. педиатрия
 • 02/ 931 38 81
 • e-mail: [email protected]

I състав

 • „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17
 • председател: д-р Бронислав Антонович – спец. ортопедия и травматология;
 • членове: д-р Стойка Младенова – спец. нервни болести;
 • д-р Георги Хаджиев – спец. хирургия
 • 02/ 856 90 54
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 191
 • председател: д-р Николай Николов – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Зорница Христова – спец. хирургия;
 • д-р Мартин Петров – спец. вътрешни болести;
 • д-р Дениз Зия – спец. хирургия
 • 02/ 931 30 52
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • бул. “Ген. Н. Столетов” № 67 А
 • председател: д-р Боряна Холевич – спец. ортопедия и травматология;
 • членове: д-р Невена Нишанджиева – спец. психиатрия;
 • д-р Теодора Марамска – спец. нервни болести;
 • д-р Мариана Краева – спец. вътрешни болести;
 • д-р Анна Стоева – спец. очни болести
 • 02/ 926 81 77

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Коньовица” № 65
 • председател: д-р Ирина Данчева – спец. вътрешни болести и пулмология;
 • членове: д-р Благовеста Костуркова – спец. детски болести;
 • д-р Георги Хранов – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Стоева – спец. очни болести;
 • д-р Светлана Тодорова – спец. нервни болести;
 • д-р Мими Вачева – спец. вътрешни болести
 • 02/ 921 71 75
 • 02/ 921 71 71
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • bул. “Андрей Сахаров” № 22, пощенска кутия 54
 • председател: д-р Нели Рускова – спец. вътрешни болести;
 • членове: д-р Божин Божинов – спец. хирургия;
 • д-р Даниела Георгиева – спец. очни болести;
 • д-р Искра Христозова – спец. педиатрия
 • 02/ 875 11 56
 • 02/975 35 35
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия за общи и професионални заболявания

 • бул. „Акад. Иван Е. Гешов” № 15
 • председател: д-р Бояна Милева – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Димитър Павлов – спец. оропедия и травматология;
 • д-р Слава Джонева – спец. вътрешни болести и кардиология;
 • д-р Лилия Димитрова – спец. трудова медицина;
 • д-р Надежда Щъркова – спец. очни болести
 • 02/ 852 72 96

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Пловдивско поле” № 6
 • председател: д-р Антон Петков - спец. вътрешни болести и кардиология;
 • членове: д-р Николай Добрев – спец. онкология и вътрешни болести;
 • д-р Георги Гайтанджиев – спец. акушерство и гинекология
 • 02/ 807 62 50
 • 02/ 807 62 84
 • e-mail: [email protected]

Ведомствени ТЕЛК

ЦВМК - обща ТЕЛК

 • бул.”Георги Софийски” № 3
 • предс. полк. Алексиев
 • 02/ 922 50 52

Oбща ТЕЛК

 • бул.”Скобелев” № 79
 • предс. д-р M. Христова
 • 02/ 982 14 43