РКМЕ и ТЕЛК

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛИЦА С ИЗТИЧАЩ СРОК НА ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

На вниманието на пациентите с изтичащи решения на ТЕЛК

Важна информация за ОПЛ и за лицата преминаващи през органите на медицинската експертиза  във връзка с въвеждането на „Информационната система за контрол на медицинската експертиза"

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на ул. "Димитър Греков" № 2, тел. 02 8327183 и 0895 579 912
, от 8.30 до 17.00 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕЛК

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

I състав

 • бул. “Патриарх Евтимий” № 37
 • председател: д-р Ангел Христевспец. хирургия
 • членове: д-р Гинка Киркова – спец. пневмология и фтизиатрия;
 • д-р Людмила Николова – спец. очни болести;
 • д-р Зоя Джуркова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Надежда Щъркова - спец. очни болести;
 • д-р Маргаритка Джурелова – спец. педиатрия;
 • д-р Илияна Мутафова – спец. психиатрия;
 • д-р Соня Костадинова – спец. нервни болести
 • 02/ 805 93 82
 • 02/ 805 92 76

II състав

 • „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1
 • председател: д-р Ангелина Попкирилова – спец. хирургия;
 • членове: д-р Лидия Маринова – спец. нервни болести;
 • д-р Теодора Йончева – спец. пневмология и фтизиатрия;
 • д-р Невена Нишанджиева – спец. психиатрия
 • 02/ 979 08 67

 

 •  
 •  
 •  

I състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • председател: д-р Ели Рангелова – спец. хирургия;
 • членове: д-р Теодора Марамска – спец. нервни болести;
 • д-р Анна Стойнова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Мая Атанасова – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Ковачева – спец. педиатрия
 • 0886 589 159
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • временен адрес: ул. “Веслец” № 55
 • председател: д-р Красимир Итов – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Илияна Цанкова – спец. вътрешни болести;
 • д-р Мая Атанасова – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Ковачева – спец. педиатрия
 • 02/ 931 38 81
 • e-mail: [email protected]

I състав

 • „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17
 • председател: д-р Бронислав Антонович – спец. ортопедия и травматология;
 • членове: д-р Стойка Младенова – спец. нервни болести;
 • д-р Георги Хаджиев – спец. хирургия
 • 02/ 856 90 54
 • e-mail: [email protected]

II състав

 • „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 191
 • председател: д-р Николай Николов – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Зорница Христова – спец. хирургия;
 • д-р Мартин Петров – спец. вътрешни болести;
 • д-р Дениз Зия – спец. хирургия
 • 02/ 931 30 52
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • бул. “Ген. Н. Столетов” № 67 А
 • председател: д-р Боряна Холевич – спец. ортопедия и травматология;
 • членове: д-р Невена Нишанджиева – спец. психиатрия;
 • д-р Теодора Марамска – спец. нервни болести;
 • д-р Мариана Краева – спец. вътрешни болести;
 • д-р Анна Стоева – спец. очни болести
 • 02/ 926 81 77

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Коньовица” № 65
 • председател: д-р Ирина Данчева – спец. вътрешни болести и пулмология;
 • членове: д-р Благовеста Костуркова – спец. детски болести;
 • д-р Георги Хранов – спец. психиатрия;
 • д-р Анна Стоева – спец. очни болести;
 • д-р Светлана Тодорова – спец. нервни болести;
 • д-р Мими Вачева – спец. вътрешни болести
 • 02/ 921 71 75
 • 02/ 921 71 71
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия

 • bул. “Андрей Сахаров” № 22, пощенска кутия 54
 • председател: д-р Нели Рускова – спец. вътрешни болести;
 • членове: д-р Божин Божинов – спец. хирургия;
 • д-р Даниела Георгиева – спец. очни болести;
 • д-р Искра Христозова – спец. педиатрия
 • 02/ 875 11 56
 • 02/975 35 35
 • e-mail: [email protected]

Териториална експертна лекарска комисия за общи и професионални заболявания

 • бул. „Акад. Иван Е. Гешов” № 15
 • председател: д-р Бояна Милева – спец. нервни болести;
 • членове: д-р Димитър Павлов – спец. оропедия и травматология;
 • д-р Слава Джонева – спец. вътрешни болести и кардиология;
 • д-р Лилия Димитрова – спец. трудова медицина;
 • д-р Надежда Щъркова – спец. очни болести
 • 02/ 852 72 96

Териториална експертна лекарска комисия

 • ул. “Пловдивско поле” № 6
 • председател: д-р Антон Петков - спец. вътрешни болести и кардиология;
 • членове: д-р Николай Добрев – спец. онкология и вътрешни болести;
 • д-р Георги Гайтанджиев – спец. акушерство и гинекология
 • 02/ 807 62 50
 • 02/ 807 62 84
 • e-mail: [email protected]

Ведомствени ТЕЛК

ЦВМК - обща ТЕЛК

 • бул.”Георги Софийски” № 3
 • предс. полк. Алексиев
 • 02/ 922 50 52

Oбща ТЕЛК

 • бул.”Скобелев” № 79
 • предс. д-р M. Христова
 • 02/ 982 14 43

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet qtech ewallet slot casino on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.