РКМЕ и ТЕЛК

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на ул. "Димитър Греков" № 2, тел. 02 8327183 и 0895 579 912
, от 8.30 до 17.00 ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) НА НОВ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕЛК

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

I състав

 • бул. “П. Евтимий” № 37
 • предс. д-р Христев
 • 02/ 805 93 82
 • 02/ 805 93 00

II състав

 • „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1
 • предс. д-р Латинов
 • 02/ 979 08 67

 

 •  
 •  
 •  

I състав

 • бул. “Христо Ботев” № 120
 • предс. д-р Авджиева
 • 02/ 915 85 26

II състав

 • „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191
 • предс. д-р Итов
 • 02/ 931 38 81

I състав

 • „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ст. Тошев” № 15-17
 • предс. д-р Антонович
 • 02/ 856 90 54

II състав

 • „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191
 • предс. д-р Николов
 • 02/ 931 30 52

Териториални експертни лекарски комисии

 • бул. “Ген. Н. Г. Столетов” № 67 А
 • предс. д-р Холевич
 • 02/ 926 81 77
 • 02/ 926 81 41

МБАЛ „НКБ” ЕАД /бившата ІІІ Градска болница/

Териториални експертни лекарски комисии

 • ул. “Коньовица” № 65
 • предс. д-р Ценова
 • 02/ 921 71 75
 • 02/ 921 71 71

СБАЛОЗ ЕООД /бившият онкологичен диспансер/

ТЕЛК с онкологична насоченост

 • ул. “Андрей Сахаров” № 65
 • предс. д-р Жечева
 • 02/ 875 11 56

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕАД

ТЕЛК – общи и професионални заболявания

 • бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15
 • предс. доц. Демирова
 • 02/ 852 72 96

СБАЛ по онкология ЕАД

ТЕЛК с онкологична насоченост

 • ул. “Пловдивско поле” № 6
 • предс. доц. М. Николов
 • 02/ 807 62 50

Ведомствени ТЕЛК

ЦВМК - обща ТЕЛК

 • бул.”Георги Софийски” № 3
 • предс. полк. Алексиев
 • 02/ 922 50 52

Oбща ТЕЛК

 • бул.”Скобелев” № 79
 • предс. д-р Христова
 • 02/ 982 14 43